ZUBNÍ ORDINACE MĚSTEČKO TRNÁVKA

Preventivní prohlídky ZŠ M. Trnávka

Vážení rodiče, do uzavření škol 14. 10. jsme stihli vyšetřit žáky 1. až 6. třídy ZŠ Městečko Trnávka. S rodiči každého z nich jsme dohodli další termín ošetření. Z provozních důvodů nejsem schopný nabídnout náhradní termíny pro školní prohlídky žáků 7. až 9. třídy zrušené z důvodu vládních nařízení. Tímto proto vyzývám rodiče žáků MŠ a ZŠ Městečko Trnávka, kteří mají zájem, aby jejich děti navštěvovaly moji ambulanci, aby své děti individuálně telefonicky objednali.

Zubní pohotovost okres Svitavy

Vážení pacienti, v okrese Svitavy funguje každou sobotu, neděli a ve svátky zubní pohotovost od 8 do 11 hodin, vždy je sloužena na jiném místě, přímo v ordinacích jednotlivých lékařů - rozpis do konce roku 2020 naleznete zde. V pracovní dny je možné vyhledat nepřetržitou zubní pohotovost ve Fakultní nemocnici Olomouc - více informací zde.


Kapacita ordinace naplněna

Vážení pacienti, kapacitní možnosti naší ordinace jsou pro tuto chvíli naplněny. Aktuálně nepřijímáme nové žádosti o registraci, stav bude trvat předpokládám minimálně do konce roku 2021. Na základě předem zveřejněného oznámení jsme 15. 7. začali objednávat pacienty, přednostně jsme objednávali bývalé pacienty MUDr. Fremuthové, kapacita ordinace ale byla naplněna již 15. 7. v 9:30 (vyřízení cca patnácti set vašich hovorů nám trvalo zhruba čtrnáct dnů, ale každému volajícímu do této minuty jsme zavolali zpět). Zbylých několik tisíc hovorů zůstane bohužel nevyřízeno především z toho důvodu, že mnozí ze zájemců volali oproti pokynům opakovaně stále dokola a zcela zahltili telefon. Mrzí nás to.

Jedinou výjimku tvoří občané s trvalým pobytem v Městečku Trnávka a jeho místních částech (Bohdalov, Lázy, Ludvíkov, Mezihoří, Nová Roveň, Pacov, Petrůvka, Pěčíkov, Plechtinec, Přední Arnoštov, Stará Roveň) a žáci ZŠ a MŠ Městečko Trnávka nezávisle na jejich bydlišti. Pro tyto místní občany jsme ponechali rezervovaný jistý počet volných termínů (v druhé polovině roku 2021, doporučuji se ale v případě zájmu objednat urychleně, i ty jsou už de facto vyčerpány). Dovoluji si upozornit, že k jakémukoli vyšetření nebo ošetření (mimo úrazy, život ohrožující stavy apod.) je nutné se předem objednat telefonicky na 722 925 567 nebo osobně.

Lidsky je to pro nás velmi náročné, víme, že naplněnou kapacitu má i většina kolegů v okolí, dojíždění není komfortní a pro především starší občany je na hranici jejich možností. Přesto z důvodu neúměrného pracovního zatížení a nutnosti se věnovat sanacím chrupu stávajících pacientů nejsou možné žádné další výjimky mimo viz výše, případné obnovení objednávání k registraci bude včas oznámeno.

Dovoluji si zdůraznit, že žádným způsobem nenavazuji na předchozí poskytovatelku zdravotních služeb, paní doktorku Fremuthovou. Dosud nevyžádaná zdravotní dokumentace jejích bývalých pacientů byla předána Krajskému úřadu Pardubického kraje, kde je možné v případě potřeby podat žádost o její předání písemně nebo osobně viz https://www.pardubickykraj.cz/zdravotnicka-dokumentace.

Těším se na setkání s Vámi, děkuji za Váš zájem a omlouvám se za počáteční zmatky. TK