ZUBNÍ ORDINACE MĚSTEČKO TRNÁVKA

Zubní pohotovost okres Svitavy

Vážení pacienti, v okrese Svitavy funguje každou sobotu, neděli a ve svátky zubní pohotovost od 8 do 11 hodin, vždy je sloužena na jiném místě, přímo v ordinacích jednotlivých lékařů -  rozpis ke stažení zde. V pracovní dny je možné vyhledat zubní pohotovost v Úrazové nemocnici v Brně - více informací zde.


Kapacita ordinace naplněna

Vážení pacienti, kapacitní možnosti naší ordinace jsou pro tuto chvíli naplněny. Aktuálně nepřijímáme nové žádosti o registraci, stav bude trvat předpokládám několik příštích let. 

Lidsky je to pro nás velmi náročné, víme, že naplněnou kapacitu má i většina kolegů v okolí, dojíždění není komfortní a pro především starší občany je na hranici jejich možností. Přesto z důvodu neúměrného pracovního zatížení a nutnosti se věnovat sanacím chrupu stávajících pacientů nejsou možné žádné další výjimky (a vysloveně mi byly zakázány zdravotní pojišťovnou), případné obnovení objednávání k registraci bude včas oznámeno. Kvalita ošetření a rozumné termíny jsou pro nás na prvním místě a přijímání dalších pacientů by nám je neumožnilo dodržet.


Dovoluji si zdůraznit, že žádným způsobem nenavazuji na předchozí poskytovatelku zdravotních služeb, paní doktorku Fremuthovou. Dosud nevyžádaná zdravotní dokumentace jejích bývalých pacientů byla předána Krajskému úřadu Pardubického kraje, kde je možné v případě potřeby podat žádost o její předání písemně nebo osobně viz https://www.pardubickykraj.cz/zdravotnicka-dokumentace.

(tento text byl aktualizován 5.1.2021) TK