ZUBNÍ ORDINACE MĚSTEČKO TRNÁVKA

Skenujeme, neotiskujeme

Snažíme se sledovat aktuální trendy, zpřesňovat, zkvalitňovat a zefektivňovat naši práci. S radostí vám oznamujeme že od jara 2021 veškeré fixní protetické práce (korunky, můstky) zhotovujeme čistě digitálně. Dosud jsme situaci ve vašich ústech otiskovali, následně se otisk odléval a skenoval v laboratoři, nyní skenujeme přímo ve vašich ústech a naši spolupracující zubní laboranti ihned začínají navrhovat váš nový úsměv.

Preventivní prohlídky ZŠ, MŠ M. Trnávka

Vážení rodiče, do uzavření škol 14. 10. 2021 jsme stihli vyšetřit žáky 1. až 6. třídy ZŠ Městečko Trnávka. S rodiči každého z nich jsme dohodli další termín ošetření. Realizace školních prohlídek žáků 7. až 9. třídy byla zrušena z důvodu vládních opatření, které byly neustále prodlužovány. Rodiče těchto žáků jsem vyzval zde, na webu školy a ostatními dostupnými prostředky, aby své děti v případě zájmu navštěvovat moji ambulanci individuálně objednali. Tato možnost trvala několik měsíců. Nyní už nové pacienty bohužel neregistrujeme.

(tento text byl aktualizován 7.4.2021) TK

Zubní pohotovost okres Svitavy

Vážení pacienti, v okrese Svitavy funguje každou sobotu, neděli a ve svátky zubní pohotovost od 8 do 11 hodin, vždy je sloužena na jiném místě, přímo v ordinacích jednotlivých lékařů - rozpis do konce roku 2021 naleznete zde. V pracovní dny je možné vyhledat nepřetržitou zubní pohotovost ve Fakultní nemocnici Olomouc - více informací zde.


Kapacita ordinace naplněna

Vážení pacienti, kapacitní možnosti naší ordinace jsou pro tuto chvíli naplněny. Aktuálně nepřijímáme nové žádosti o registraci, stav bude trvat předpokládám několik příštích let. 

Lidsky je to pro nás velmi náročné, víme, že naplněnou kapacitu má i většina kolegů v okolí, dojíždění není komfortní a pro především starší občany je na hranici jejich možností. Přesto z důvodu neúměrného pracovního zatížení a nutnosti se věnovat sanacím chrupu stávajících pacientů nejsou možné žádné další výjimky (a vysloveně mi byly zakázány zdravotní pojišťovnou), případné obnovení objednávání k registraci bude včas oznámeno.


Dovoluji si zdůraznit, že žádným způsobem nenavazuji na předchozí poskytovatelku zdravotních služeb, paní doktorku Fremuthovou. Dosud nevyžádaná zdravotní dokumentace jejích bývalých pacientů byla předána Krajskému úřadu Pardubického kraje, kde je možné v případě potřeby podat žádost o její předání písemně nebo osobně viz https://www.pardubickykraj.cz/zdravotnicka-dokumentace.

(tento text byl aktualizován 5.1.2021) TK